È stata oggetto di diversi studi e ricerche questa meravigliosa perla delle Madonie, che tanto interesse ha suscitato anche ad esperti della storia, dell’arte e della scienza di fama internazionale.
A mia memoria, nessuno, prima di qualche giorno fa, ha mai messo in prosa dei versi dedicati a Sclafani.
Questo vuole essere il mio timido e modesto contributo poetico che ho scritto al solo scopo di rendere omaggio al luogo dove ho trascorso i primi 12 anni della mia vita e che ricordo sempre con affetto, attaccamento e amore.
Un affettuoso saluto a tutti gli Sclafanesi nel mondo.L’ origini tua è antica quantu la terra
e Diodoro cantari fici
di Agatocle a guerra!
‘Ncapu nu pizzu di muntagna fusti edificatu e di Madonii domini lu passu e tuttu lu passatu.
Pi li strateghi romani
era un postu senza eguali,
picchì di dda ‘ncapu Imera avianu sarvaguardari!
Era chistu lu postu ideali e adattu pi li Reali.
Vintulatu, assulicatu, autu e strittu, perfettu eri pi lu profittu di
Baruni, Conti, Confraternite e Santi,
ti temevanu puru li brianti.
La Sicilia fu conquistata, ma tu fusti fortunata, onorata,rispettata, ma poi da Contea fusti sminnittata.
In tanti feudi ti spartieru, ma tu caru paiseddu sii sempri dda fieru e superbu.
L’infanzia mia ni tia passaiu e di ‘ddi mumenti mai mi scurdaiu.
Li strati, i Porti e lu Casteddu, l’amici, a scuola e u cunvinteddu.
Lasuna si chiamava, unni di carusi si iucava.
E a propositu di iucata nun mi scordu da Valata.
Di lu Belvederi a la Rantaria, di lu Casteddu finu a Sagristia,
di la Porta Soprana a chidda Sottana, u’ ‘nn’ avia importanza, picchì pi tutti i picciriddi era megghiu di n’onoranza.
Eri nicu e fortunatu e dai mura fortificatu.
E siddu si scinni a valli,
mi ricordu di li termi,
unni l’acqua sulfurusa acchiana e u’ ‘nn’ avi bisognu mancu di na funtana.
Acqua miraculusa e supraffina a Sclafani scurri di la sira a la matina.
Sii ancora ddà, supra, du puntaluni,
un bar, na putia, un furnu, un parrinu e nu dutturi.
Ma di nicu eru accussì filice, e pi mia i to fimmini erano lì miegghiu ca lu munnu fici.
Avia tuttu e nun mi mancava nenti, Sclafani Bagni sii sempri ‘ntà me menti.
Ogni jornu ti viu ‘ncapu du pizzu,
di luntanu pari quasi nu marvizzu,
ca supra na petra è pusatu, nicu, stancu e arrancuratu.
Ma ogni vota ca pigghiu la tua fotografia, s’annichilisci la vista mia!
E puru si mi ricordi un vecchiu stancu e affatucatu, paisi miu, mi lassi sempri, sempri, sempri senza sciatu.

Antonello Di Carlo